Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym oferujemy:

  • projektowanie i zakładanie ogrodów,
  • pielęgnację zieleni,
  • porządkowanie terenu.

Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, 

Klienci instytucjonalni i deweloperzy

Deweloperom oferujemy:

  • zakładanie terenów zielonych przy nowych inwestycjach,
  • aranżację wnętrz w biurowcach, galeriach i apartamentowcach.

Wspólnotom Mieszkaniowym, Spółdzielniom, Klientom instytucjonalnym oferujemy:

  • pielęgnację terenów zielonych,
  • opiekę nad zielenią w budynkach.